AM Berglund AB tillhandahåller flyttjänster där de erbjuder att packa, bära, och transportera kundens tillhörigheter.

De betonar en helhetsservice som även omfattar städ efter att bostaden tömts. Företaget lägger vikt vid att erbjuda en trygg och smidig övergång till nya bostaden med professionell hantering från start till slut.