OCT är ett transport- och flyttföretag som erbjuder flytthjälp och magasinering åt privatpersoner och företag.

Sedan starten 1986 har OCT vuxit och idag sysselsätter de cirka 115 medarbetare. Stockholmskontoret är huvudkontoret och ytterligare kontor finns i Göteborg och Östersund.

OCT har yrkestrafiktillstånd, försäkring och är kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. De är även medlemmar i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag och anslutna till Transportarbetareförbundet.