Trasfy är ett transport- och flyttföretag med bas i Uppsala, som hjälper både privatpersoner och företagskunder.

Trasfy arbetar med:

  • Flytthjälp
  • Godstransport och expressleveranser
  • Packhjälp
  • Magasinering

Företaget har trafiktillstånd och försäkring. De ger rabatt till pensionärer och studenter.