Värnamo Flyttningsbyrå är en flyttfirma som bildades 1964. År 1995 bytte firman namn till Forsheda Flytt, men när den köptes upp av June Express 2005 byttes namnet till Finnvedens Flytt AB. År 2018 bytte man tillbaka till det gamla namnet Värnamo Flyttningsbyrå AB.