Närbild på tre staplade flyttkartonger, som står på fiskbensparkett i ett hem.

Ledighet vid flytt – vad gäller egentligen?

Det är inte alltid som en flytt kan ske på en helg eller röd dag. Många behöver därför ta flyttledigt på en arbetsdag. Så här funkar ledighet vid flytt.

Har du rätt till ledighet vid flytt?

Du har inte någon lagstadgad rätt till ledigt från jobbet när du ska flytta. Många arbetsgivare brukar dock låta sina anställda ta ledigt. Om du kan få ledigt med lön eller inte skiljer sig mellan olika arbetsgivare och kollektivavtal. Om kollektivavtalet inte säger något om flyttledighet är det helt upp till arbetsgivaren att bestämma.

All ledighet måste beviljas av din arbetsgivare. För större möjlighet till flyttledighet bör du därför i god tid ansöka om ledighet och informera din chef om att du ska flytta.

Det finns i regel tre alternativ för att ta ledigt vid flytt: permission, tjänstledighet och semesterdagar.

Permission (betald ledighet vid flytt)

Permission är en kort ledighet – oftast en arbetsdag eller del av en arbetsdag – med lön. Om du inte kan erbjudas permission är det tjänstledighet eller semester som gäller för att få ledigt. Permission måste alltid beviljas av din arbetsgivare.

Möjligheten att få permission vid flytt är inte alltid stor. Vissa yrkesgrupper har däremot rätt till permission genom sina kollektivavtal eller anställningsavtal. Exempelvis brukar statligt anställda inte ha några problem med att få betald ledighet i en dag (tre dagar om flyttersättning betalas ut).

Tjänstledighet (obetald ledighet vid flytt)

Tjänstledighet är ledighet utan lön. Att beviljas tjänstledighet brukar inte vara några problem eftersom din arbetsgivare då inte behöver betala dig för ledigheten.

Ta ut semesterdagar vid flytt

Om du inte beviljas permission eller tjänstledighet kan du ta ut en semesterdag för att få en ledig flyttdag. Kom dock ihåg att det är din arbetsgivare som beslutar om du får ta ut semester en viss dag eller inte. Därför bör du ansöka om att ta ut semesterdag i god tid innan flytten.

Vad gäller för olika fack?

För olika fackförbund gäller olika kollektivavtal, och därmed även olika regler kring ledighet vid flytt. Hur det ser ut för olika fackförbund kan dessutom skilja sig på central och lokal nivå. Ett centralt kollektivavtal fungerar som en ram medan det lokala kollektivavtalet förhandlas med din arbetsgivare om de villkor som ska gälla på just din arbetsplats.

För att få reda på hur ledighet vid flytt regleras i ditt kollektivavtal kan du höra av dig till ditt fackförbund. Du kan oftast även logga in på fackets sajt, där du kan se och ladda ner kollektivavtalet i pdf-format.

Flytta.se graphical logo