En krossad vas med en vit blomma ligger på ett brunt trägolv.

Vad gör jag om jag hamnar i tvist med flyttfirman?

Om du har hamnat i tvist med en flyttfirma har du troligtvis råkat ut för en oseriös firma. Här går vi igenom hur du gör om du är missnöjd med den flyttjänst du har köpt.

Det kan finnas finnas flera orsaker till att en tvist uppstår mellan dig som konsument och en flyttfirma. Kostnaden kanske har blivit högre än avtalat eller så har inte flyttstädning utförts på rätt sätt.

Den vanligaste orsaken till tvist mellan flyttfirma och konsument är dock möbler som har skadats vid flytten, och att det inte är självklart vem som är ansvarig för skadan.

Om flyttfirman tappar bort eller skadar något under flytten

Seriösa flyttfirmor ser till att inget går sönder eller försvinner under flytten. Om det mot all förmodan skulle orsakas någon skada på ditt bohag har seriösa flyttfirmor försäkringar som ger dig ersättning. Men risken att något går sönder är större om du flyttar på egen hand eller med hjälp av vänner. Bra flyttfirmor har erfarenhet. De vet hur ditt bohag ska packas, förvaras i flyttbilen och bäras in i din nya bostad på bästa sätt.

Vem som ansvarar för vad och under vilka omständigheter regleras även i Bohag 2010, som är en överenskommelse mellan Konsumentverket och flyttbranschen. Seriösa flyttfirmor följer de regler och riktlinjer som står i Bohag 2010.

Om du däremot har haft oturen att handskas med en oseriös flyttfirma kanske du inte har samma möjlighet till ersättning.

Då gäller att du dokumenterar skadorna. För att fastställa skadorna är det bra om du skriver ner vilket bohag du har och tar foto på det innan flytten. Då syns vilket skick de är i. Sedan kan en värderare hjälpa dig att uppskatta kostnaden för skadan.

Det är särskilt viktigt att du dokumenterar skicket på värdefulla och ömtåliga föremål. Se också till att berätta för firman om ömtåliga, värdefulla eller tunga föremål innan flytten. Då vet de hur de ska hanteras på rätt sätt, och du får möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar som täcker de känsliga ägodelarna.

Kom ihåg: Flyttpackningen ska vara fackmannamässigt utförd. Därför bör du låta flyttfirman sköta den eller följa firmans anvisningar när du själv packar lasset. Annars kan firman inte hållas ansvarig för eventuella skador.

Reklamera till ARN

Efter att du har dokumenterat skadorna ska du reklamera till flyttfirman. Om du inte får någon hjälp eller något svar alls efter fyra veckor bör du reklamera till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det är en myndighet som opartiskt löser tvister mellan konsumenter och företag.

Skicka in din anmälan till ARN inom ett år efter att du har klagat till företaget. Annars kan de inte hantera ditt ärende.

Så här går det till när du reklamerar till ARN:

 1. Gör en anmälan på ARN:s anmälningsblankett. Beskriv tvisten och ditt krav.
 2. Skicka in bevisning (exempelvis faktura, avtal och foton). Se till att bevisningen är enkel och strukturerad. Annars finns risken att ARN inte kan hantera din anmälan.
 3. Sedan kontrollerar ARN ditt ärende. Handläggningstiden är vanligtvis minst sex månader.
 4. Företaget får möjlighet att svara. Då får du också möjlighet att kommentera företagets svar.
 5. ARN avgör ärendet och tar ett beslut. Beslutet är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Företaget måste därför inte följa ARN:s beslut, men närmare 70 % av företagen gör det. Om du inte är nöjd med beslutet kan du istället ta ärendet till domstol.

Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att ARN ska kunna pröva tvisten. Innan du gör en anmälan bör du därför kontrollera att följande krav uppfylls:

 • Ditt ärende kan prövas av ARN (flyttjänster kan prövas).
 • Tjänsten är för privat bruk och köpt från ett företag.
 • Företaget har sagt nej till dina krav.
 • ARN har mottagit din anmälan inom ett år från dess att du första gången reklamerade till företaget.
 • Ditt krav ligger över värdegränsen (för flyttjänster ska värdet uppgå till minst 500 kr).
 • Företaget som du anmäler riktar sig till den svenska marknaden eller har tillräcklig anknytning till Sverige.

Källa: Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Få konsumentvägledning

I många kommuner kan du få gratis konsumentvägledning och stöd vid tvister. Du kan då bland annat få information om dina rättigheter som konsument, hjälp med att göra en anmälan till ARN eller medling mellan dig och företaget.

Det finns även nationell konsumentvägledning, till exempel Konsument Europa och Hallå Konsument, som erbjuder liknande hjälp.

Vad kan jag göra för att undvika tvist med flyttfirman?

Det allra bästa sättet att undvika en tvist är genom att anlita en seriös flyttfirma som följer Bohag 2010. Kolla firmans omdömen och recensioner.

Upprätta ett tydligt, skriftligt avtal med firman innan flytten, som utgår från Bohag 2010. Då blir det tydligt vad som ska göras, för vilket pris och vem som ansvarar för vad. Dubbelkolla att avtalet ser bra ut och att din beställning är korrekt.

Låt gärna flyttfirman ta hand om hela flytten, från nedpackning i din gamla bostad till uppackning i din nya. Då är det firman som ansvarar för eventuella skador.

Vad gäller pris bör du välja fast pris. Ett timpris utan maxtak kan bli oväntat högt. Du bör inte heller betala innan flyttjänsten är utförd.

Se även till att firman är försäkrad och har yrkestrafiktillstånd. Även då är det firman som ansvarar för eventuella skador under flytten. Om firman saknar tillstånd och försäkringar riskerar du att bli helt utan ersättning om något går sönder eller skadas vid flytten.

Fotografera dina möbler innan flytten, så att det tydligt syns vilket skick de är i. Då blir det enklare att bedöma eventuella skador efter flytten. Informera även flyttfirman om du har några ömtåliga, värdefulla eller tunga föremål, så att de kan planera flytten utifrån detta. Att flytta sådana föremål brukar kosta extra, så se till att firman vet om dessa föremål innan avtalet skrivs och priset bestäms.

Om du är missnöjd med något efter flytten bör du direkt reklamera detta till flyttfirman. Då har de möjlighet att ersätta dig eller lösa missnöjet.

Innan du godkänner flytten eller flyttstädning bör du kontrollera att allt har genomförts på rätt sätt. Om du godkänner tjänsten och upptäcker ett fel i efterhand blir det svårt att reklamera detta.

Läs mer: Så undviker du oseriösa flyttfirmor